Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Polski? Chciałbyś podwyższyć swoje kompetencje? A może rozważasz podnoszenie kwalifikacji Twoich pracowników? Jeśli tak, sprawdź na co możesz przeznaczyć środki !!!

O dofinansowanie ubiegać się mogą wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kwalifikacji zarówno swoich, jak i pracowników. Co ważne, w szkoleniach mogą wziąć udział, zarówno nowi pracownicy, jak i personel z dłuższym stażem.

W ramach działania, środki przeznaczyć można między innymi na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 50% do 100%!

Wnioski są  już  przyjmowane od stycznia 2017 r.- to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków!

Uwaga! Wnioski przyjmowane są wg. kolejności złożenia. Nie zwlekaj z decyzją, skontaktuj się z nami już dziś!


T
el.  500 638 265/ e-mail: biuro@flpolska.pl / www.flpolska.pl