2 marca 2017 roku w bibliotece Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka.

Pasowanie wraz z członkiniami Klubu Miłośników Książek przygotowała pani Magdalena Grabowska – nauczyciel biblioteki. Uczennice z Klubu Miłośników Książek przygotowały i zaprezentowały młodszym koleżankom i kolegom przedstawienie „W krainie baśni”. Następnie pierwszoklasiści odgadywali nazwy postaci baśniowych. Nowi czytelnicy biblioteki otrzymali dyplomy i książeczki, które ufundowała Rada Rodziców.