W ostatnim czasie wójtowie gmin Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie ogłosili konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Bielicach i Jamielniku. W obydwu przypadkach nikt nie przystąpił do konkursu. Natomiast w Zwiniarzu (gm. Grodziczno) komisja była przeciwko jedynej kandydaturze zgłoszonej w konkursie.

Jamielnik
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku ogłosił na początku kwietnia. 24 kwietnia minął termin zgłaszania kandydatów - niestety do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta.

Tomasz Waruszewski podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego konkursu na stanowisko dyrektora. Termin składania dokumentów mija 18 czerwca o godz. 14:00. Funkcję dyrektora szkoły w Jamielniku pełni obecnie Małgorzata Jankowska.

Bielice
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Bielicach. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, Wójt Gminy wydał 26 kwietnia. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie, termin składania dokumentów minął 31 maja i do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna kandydatura.

- Jestem zaskoczony faktem, iż nikt nie przystąpił do konkursu - komentuje gospodarz gminy Arkadiusz Dobek. - W najbliższych dniach podejmę decyzję odnośnie drugiego konkursu lub ewentualnie powierzenia stanowiska dyrektora.

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach od kilku lat pełni Marzena Gapska. Już niebawem, bo 6 lipca odbędzie się Zjazd Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Bielicach. Czy do tego czasu uda się wyłonić dyrektora?

Zwiniarz
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu został ogłoszony już 4 marca. Do 7 maja osoby chętne miały możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych w Urzędzie Gminy Grodziczno.

Do konkursu przystąpiła dotychczasowa dyrektor szkoły Justyna Wiecierzycka. Komisja konkursowa przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego przy większości głosów "przeciw", stwierdziła o nierozstrzygnięciu konkursu.

Wójt Tomasz Szczepański w rozmowie z naszym portalem przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji co do kolejnego konkursu lub powierzenia stanowiska dyrektora jednemu z nauczycieli.

Warto tutaj zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu była jedną z niewielu szkół w powiecie nowomiejskim, które nie przystąpiły do strajku nauczycieli.