Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło już 12 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin zgłaszania komitetów mija 24 sierpnia. Czy te wszystkie dotychczas zarejestrowane komitety zawalczą o głosy wyborców? Zweryfikuje to zbiórka podpisów.

7 spośrod nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 4 komitety to komitety wyborcze wyborców, a 1 to koalicyjny komitet wyborczy.  Przypomnijmy, w ostatni piątek (9.08.2019 r.) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył w nim datę wyborów parlamentarnych na niedzielę 13 października 2019 r. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Dotychczas zarejestrowano następujące komitety:
- KW LEWICA - Wiosna, SLD, Razem
- KWW Bezpartyjni Samorządowcy
- KWW Bezpartyjni Samorządowcy!
- KW Zgoda - partia Zgoda
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
- KW Odpowiedzialność
- KW Narodowego Odrodzenia Polski
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
- KWW Bezpartyjni Polacy
- KW Jedność Narodu

Z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie ruszyła kampania wyborcza.

Warto jednak pamiętać, że komitety wyborcze mogą prowadzić agitację wyborczą, a więc publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób, od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach, określonych przepisami kodeksu.

Do 3 września 2019 do północy komitety mają czas na zgłaszanie list kandydatów na posłów i senatorów wraz z wymaganymi podpisami.

Źródło: PKW