W ostatnim artykule odnieśliśmy się do wypowiedzi Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który na swojej stronie na portalu społecznościowym zamieścił post, w którym to stwierdził, że „nasze miasto jest liderem pod względem aktywności inwestycyjnej na terenie powiatu nowomiejskiego”. W rzeczywistości wygląda to jednak zupełnie inaczej… Włodarz miasta w niekorzystnym świetle postawił gminy i wójtów z naszego powiatu, a po analizie danych okazuje się, że gminy wiejskie w ciągu ostatnich kilku lat wydały więcej na inwestycje niż Nowe Miasto Lubawskie.

Link do poprzedniego artykułu -> ZOBACZ

Jeśli mówimy o aktywności inwestycyjnej warto zajrzeć do wydatków inwestycyjnych poszczególnych gmin naszego powiatu. Żeby zestawienie było bardziej czytelne zajrzeliśmy do wydatków gmin i miasta od 2011 do 2018 roku. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że Nowe Miasto zostaje w tyle za gminami wiejskimi w naszym powiecie - w tym zestawieniu ląduje na przedostatnim miejscu. Liderem aktywności jest tutaj Gmina Kurzętnik, tuż za nią Gmina Biskupiec, na trzecim miejscu Gmina Nowe Miasto Lubawskie (wiejska). Poniżej zestawienie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych samorządach w latach 2011-2018 (źródło: strony BIP urzędów)



W poprzednim artykule, w którym cytowaliśmy wypowiedź burmistrza, odnieśliśmy się do miast sąsiednich - w końcu warto wiedzieć jak Nowe Miasto Lubawskie wygląda na tle innych ośrodków miejskich. W kolejnym swoim poście, który bezpośrednio odnosi się do naszego artykułu, burmistrz zarzuca, że porównaliśmy nasze miasto do ośrodków dwa razy większych. W rzeczywistości wygląda to tak:

Jak widać na załączonym zestawieniu, wyjątek stanowi tutaj tylko miasto Działdowo.

PROW a środki z Unii

Tabela, którą zaprezentował burmistrz odnosiła się do środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Były to jednak tylko i wyłącznie środki pozyskane z RPO. Jak zauważyliśmy w naszym artykule, warto odnieść się również do środków PROW, które także są środkami unijnymi - miasto realizuje przecież inwestycję finansowaną ze środków PROW - przystań kajakową.

Zadłużenie miasta

- Rozpoczynając 9 lat temu swoją służbę na rzecz naszego miasta i mieszkańców zastałem zadłużenie na poziomie prawie 19 mln złotych, co nie ułatwiło i nie ułatwia nam realizacji inwestycji i wznoszenia udziału własnego w wysokości 15 do 50% wartości realizowanych zadań - napisał burmistrz Józef Blank.

Czy rzeczywiście zadłużenie było na takim poziomie? Sprawdziliśmy, łatwo znaleźć te informacje na stronach BIP w sprawozdaniach Rb-Z. Na dzień 31 grudnia 2010r. zadłużenie miasta wynosiło 15 959 386,07 zł, a więc nieco ponad 3 mln mniej niż podaje burmistrz. W ciągu 9 lat dług miasta wzrósł o 9 972 156,26 zł i wynosi obecnie (na dzień 31.12.2018r.) 25 931 542,33 zł.

Poniżej przedstawiamy zadłużenie poszczególnych gmin powiatu nowomiejskiego na dzień 31.12.2010 r. w porównaniu do dnia 31.12.2018 r.


Porównując wysokość wydatków majątkowych w latach 2011-2018 i wzrost długu w tym czasie poszczególnych gmin, możemy postawić tezę, że potencjał finansowy miasta nie jest do końca rozwinięty, większość pomysłów miasto finansuje kredytem. Nowe Miasto pozostaje w tyle za wszystkimi gminami  wiejskimi w powiecie nowomiejskim. 

Analizując wypowiedzi włodarza miasta należy poddać w wątpliwość albo sprawozdania albo wypowiedzi burmistrza….

WPIS BURMISTRZA: