Gmina Nowe Miasto Lubawskie przeprowadziła ankietę wśród uczniów i rodziców dotyczącą nauki zdalnej. Urząd Gminy właśnie opublikował wyniki na swojej stronie internetowej.

Nie ukrywamy, początki były trudne, jak zawsze, gdy robimy coś po raz pierwszy. Jednak bardzo szybko szkołom udało się „wejść na właściwe tory” i dopasować formę nauki do potrzeb swoich uczniów. Aby przekonać się, czy rzeczywiście przyjęte metody sprawdziły się, postanowiliśmy przygotować ankietę i poznać zdanie w tej kwestii zarówno rodziców, jak i dzieci - czytamy na stronie gminy.

Wyniki prezentujemy na końcu artykułu. Jak podkreślają urzędnicy, są one zadowalające. Większość uczniów i rodziców dobrze ocenia 
poziom nauki zdalnej w szkołach gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz formę, w jakiej przeprowadzano zajęcia. Również kontakty z nauczycielami przebiegały bez zakłóceń. Dzięki temu większość uczniów tylko czasami prosiła o pomoc w lekcjach swoich rodziców.

WYNIKI ANKIET
Skala przyjęta w pytaniach nr 3,5 i 7  określa poziom zadowolenia/niezadowolenia od 1-5, gdzie 1= bardzo źle a 5 = bardzo dobrze; w pytaniu nr 8 przyjęto również skalę 5-stopniową, gdzie 1= wcale a 5 = za bardzo.

Ankieta rodziców

1711_Nauka_zdalna_w_gminie_Nowe_Miasto_Lubawskie__-_wyniki_Rodzice.pdf

Ankieta uczniów
1712_Nauka_zdalna_w_gminie_Nowe_Miasto_Lubawskie_-_wyniki_uczniowie.pdf