Hejt jest niebezpiecznym zjawiskiem społecznym, mogącym przybierać różne formy. To nie tylko wulgarne słowa, ale także memy, zmodyfikowane nagrania i zdjęcia. Warto wiedzieć, że przypadki hejtu i mowy nienawiści coraz częściej wypełniają znamiona przestępstw i są przedmiotem postępowań karnych.