Fundacja Wybudowania po raz czwarty zorganizowała bezpłatny obóz dla wolontariuszy zainteresowanych historią regionu ziemi lubawskiej. W dniach 16 - 21 sierpnia grupa wolontariuszy pracowała nad rozpoznaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Słupnica w gminie Biskupiec.

Kluczowym zadaniem było uporządkowanie nieczynnego cmentarza ewangelickiego na wzgórzu obok wsi. Udało się to dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy, Dariusza Dzwoniarskiego, sołtysa Słupnicy oraz byłych i obecnych mieszkańców Eugeniusza Ratko i Richarda Wiczynskiego. Swój wkład dali także pracownicy gminni. Pomoc ekspercką gwarantował nieoceniony Michał Wiśniewski z Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Przygotowaliśmy inwentaryzację nekropolii. W roku 1994 konserwator zabytków odnalazł 37 mogił. My oczyściliśmy i opisaliśmy ich 87, w tym 10 podwójnych. Zaktualizowana inwentaryzacja przekazana zostanie do odpowiednich urzędów.
Nieocenionym przewodnikiem po Słupnicy był Richard Wiczynski, który podczas spaceru po wsi opowiedział o losach przedwojennych mieszkańców wsi. Odwiedziliśmy również relikty dawnego założenia dworskiego z młynem czy dyskutowaliśmy o budownictwie wiejskim regionu. Uzupełnieniem naszej pracy były rozmowy z mieszkańcami o skomplikowanych losach pogranicza polsko - niemieckiego.
Przed nami jeszcze kilka zadań. W Słupnicy powstanie tablica opisująca historię wsi. Wydamy także kolejną edycję notesu opisującego projekt i zebrane historie. Już teraz zapraszamy do Słupnicy na piątek 24 września o godz. 18. Odbędzie się wtedy spacer po cmentarzu i odsłonięcie tablicy.
Dziękujemy za pracę naszym wspaniałym wolontariuszom: Agata Jastrzębska, Dominika Świątkowska, Oliwia Karbowska, Karolina Szymankiewicz, Anna Szram, Wojciech Tuchewicz, Anna Skoczylas, Bartosz Lewsza, Henryk Gajewski, Piotr Adamczak, Aleksandra Gąsiorowska, Zuzia Przybyszewska i Izabela Ziółkowska-Balewska. Dziękujemy sołtysowi, panom Ratko i Wiczynskimu za ofiarną pomoc. Dziękujemy wreszcie Ewa Adamczak ze Stowarzyszenia dla Ostrowitego i Okolic "Iskra Wzajemności" za pomoc logistyczną.
Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowy Instytut Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa i Urzędu Gminy Biskupiec. Dziękujemy za zaufanie.