„Oszczędzamy nie tylko pieniądze” to temat XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego promującego Szkolne Kasy Oszczędności, który odbył się 24 października w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie.

Materiał SP Tereszewo

Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół powiatu nowomiejskiego z Bratania, Jamielnika, Gwiździn, Tylic, Marzęcic i organizatora czyli z Tereszewa.

Uczestnicy w swych pracach ukazali działania związane z troską o środowisko. Przez działania w tym kierunku pomniejszamy rachunki za wodę i energię, ratujemy lasy i zasoby naturalne naszej Ziemi. Były też prace ukazujące troskę o zdrowie, bo dzięki  zdrowemu odżywianiu i uprawianiu sportu nie wydajemy na lekarstwa.

Komisja wyłoniła zwycięzców  w trzech kategoriach:

 Kategoria klasy 1 – 2 

I m-ce  Muszyński Marcel SP Bratian

II m-ce  Markuszewska Lena SP Marzęcice

III m-ce  Kopistecka Adrianna SP Tereszewo

Kategoria klasy 3 – 5 

I m-ce  Kitłowski Maciej SP Bratian i Otremba Lena SP Marzęcice

III m-ce  Maron Karolina SP Tereszewo

Kategoria klasy 6 – 7

I m-ce Skocka Julia SP Marzęcice

II m-ce  Stanowicka Zuzanna SP Gwiździny

III m-ce  Jabłońska Zofia SP Jamielnik

Dla laureatów były dyplomy i nagrody ufundowane przez nowomiejskie Starostwo i Bank PKO BP SA w Nowym Mieście Lubawskim. Dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia zasponsorowała SKO i sklepik szkolny.