W sierpniu w urzędach gmin przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast wypłata realizowana jest w terminie do 31 października.
 
Dokumenty można składać do końca sierpnia br. w budynkach urzedów gmin w całym powiecie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Druki dostępne są w urzędach a także na stronach internetowych gmin:

www.gminabiskupiec.pl
www.gminanml.pl
www.kurzetnik.pl
www.grodziczno.pl
www.umnml.nazwa.pl