Ciężki sprzęt i wielka wycinka drzew w lesie za starym cmentarzem ewangelickim. Mieszkańcy od jakiegoś czasu z zainteresowaniem przyglądają się pracom leśnym w Łąkorzu i pytają dlaczego na tak dużym obszarze wycinane są drzewa.

O dużych pracach leśnych czytelnicy informowali nas już od dłuższego czasu. Postanowiliśmy sprawdzić więc, co dokładnie powstaje w lesie za starym cmentarzem ewangelickim w Łąkorzu.

Wycinka prowadzona na terenie Leśnictwa Wąkop prowadzona jest na zlecenie i pod inwestycję Lasów Państwowych. W tym miejscu powstaje szkółka leśna w celu produkcji sadzonek do odnowienia lasu. W ramach prac powstaje także droga dojazdowa przy drodze powiatowej prowadzącej z Łąkorza do Wawrowic. Jak udało nam się dowiedzieć, szkółka realizowana będzie z funduszu leśnego.

Na jej budowę Lasy Państwowe przeznaczyły blisko 4 mln złotych - 970 tysięcy w tym roku i około 2,8 mln w kolejnym. Wycinka prowadzona jest na obszarze około 9 hektarów.