Często zgłaszają się do policjantów osoby, które utraciły swoje dokumenty. Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do trudnych sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Warto zapoznać się z informacjami, co robić w przypadku utracenia dokumentów.