Z każdym miesiącem ilość wiernych w kościołach spada. Największą frekwencją na mszach świętych cieszą się obecnie diecezje tarnowska (59,1%), rzeszowska (49,7%) oraz przemyska (46,9%). Diecezja tarnowska przoduje również we wskaźniku communicnates (statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób przyjmujących komunię św. w trakcie niedzielnych mszy św.) - 21,9%, tuż za nią są diecezje białostocka (19,2%) oraz drohiczyńska (18,4%).