To była wyjątkowa uroczystość. Samorząd Gminy Grodziczno zorganizował Obchody 30-lecia Samorządności i Demokracji. Poniżej relacja z tego spotkania, niebawem na naszej stronie facebook'owej pojawi się materiał video z uroczystości.

Do Domu Strażaka w Grodzicznie zaproszeni zostali radni i sołtysi wszystkich kadencji, w tym obecne władze gminy Grodziczno. Gości przywitał wójt Tomasz Szczepański, który podkreślał rolę demokracji i zmiany, jakie zaszły w gminie od początku powstania samorządu. Wśród gości obecny był Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, który także skierował kilka słów do zebranej na sali publiczności.

Po przemówieniach wójta, starosty i Przewodniczącej Rady Gminy Urszuli Plitt, na scenie wystąpiły dzieci ze szkół gminy Grodziczno, które przedstawiły prezentacje dotyczące debat o najważniejszych cechach polskiej demokracji. Debaty te zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach w gminie.

Następnie wystąpił dr Andrzej Korecki, znany nowomiejski historyk. Goście usłyszeli kilka słów na temat historii samorządu w regionie, w gminie i na terenie Ziemi Lubawskiej.

Po wystąpieniach i prezentacjach przyszedł czas na wręczenie wyróżnień. Radni i sołtysi wszystkich kadencji otrzymali pamiątkowe medale z okazji 30-lecia Samorządności i Demokracji. Po części oficjalnej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zdjęcia z czwartkowego spotkania na górze artykułu.