Dziś nowomiejska drogówka prowadzi działania pod nazwą "Prędkość". Mundurowi będą sprawdzać prędkość pojazdów, ale także trzeźwość kierujących oraz zwracać uwagę na to, czy podróżujący jeżdżą w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach to podstawowe założenie nowomiejskiej drogówki. W ramach działań profilaktyczno-kontrolnych na drogę zostali dziś skierowani policjanci, którzy walczyć będą z brawurą i nieodpowiedzialnością piratów drogowych. Oprócz pomiarów prędkości, stróże prawa sprawdzać będą trzeźwość kierowców, wymagane dokumenty oraz bacznie przyglądać się, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. 

 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Dlatego też zmniejszenie zagrożeń związanych z nadmierną prędkością to priorytetowe zadanie Policji.