Chłodne dni i noce nadal mogą zagrażać osobom żyjącym w trudnych warunkach. Policjanci kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych i sprawdzają, czy nie potrzebują pomocy. Prosimy także mieszkańców o zgłaszanie niepokojących sytuacji związanych z zagrożeniami życia i zdrowia ludzkiego.